Mengutamakan Keselamatan Rakyat – Buletin Dakwah Kaffah Edisi 161