Tag bendera

BENDERA TAUHID: SIMBOL PEMERSATU UMAT DAN KEPEMIMPINAN ISLAM

Bendera (al-‘alam) termasuk perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., juga Khulafaur-Rasyidin sesudah beliau. Bendera Rasulullah saw. ada dua macam yaitu Al-Liwa‘ (bendera putih) dan ar-Rayah (bendera hitam) bertuliskan: Lâ ilâha illalLâh Muhammad rasûlulLâh. Bendera Rasulullah saw., baik al-Liwa‘ (bendera putih) maupun…