Breaking News

Tag Archives: persatuan

Persatuan Dalam Ikatan Aqidah

Oleh: Achmad Fathoni (Dir. El Harokah Research Center) Umat Islam merupakan satu kesatuan. Pengikatnya adalah akidah Islam. Rasulullah saw., “Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Namun, saat ini kaum Muslim terpecah-belah. Apa yang diderita Muslim di Rohingnya dan Palestina, misalnya, dianggap bukan persoalan umat Islam …

Read More »

BENDERA TAUHID: SIMBOL PEMERSATU UMAT DAN KEPEMIMPINAN ISLAM

Bendera (al-‘alam) termasuk perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., juga Khulafaur-Rasyidin sesudah beliau. Bendera Rasulullah saw. ada dua macam yaitu Al-Liwa‘ (bendera putih) dan ar-Rayah (bendera hitam) bertuliskan: Lâ ilâha illalLâh Muhammad rasûlulLâh. Bendera Rasulullah saw., baik al-Liwa‘ (bendera putih) maupun ar-Rayah (bendera hitam) bukanlah sembarang bendera yang berhenti sebagai simbol. …

Read More »